विद्युत महसुल बढ्यो

Post Date : July 1, 2016 | 12:04 pm

काठमाडौं, १७ असार । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले साउन १ गतेदेखि औसतमा करिब १९ प्रतिशत ले विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेको छ । साना ग्राहकले मासिक न्यूनतम ८० रुपैया महसुल तिर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।

पाँच एम्पिएर मिटर राखी न्यूनतम ८० रुपैया तिर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम मासिक शुल्क ३० र २० युनिटसम्म प्रति युनिट ३ रुपैया तिरे पुग्नेछ । नयाँ महसुल दर लागू भएपछि कुनै ग्राहकले ५ एम्पिएर मिटर राखी ५ युनिट विद्युत खपत गरेमा न्यूनतम शुल्क ३० रुपैया र विद्युत खपतको ५ युनिटको १५ रुपैया गरी ४५ रुपैया तिरे पुग्छ । २० युनिट खपत गरेमा न्यूनतम शुल्क ३० रुपैया र २० युनिटको प्रति युनिट ३ रुपैयाले जम्मा ९० रुपैया तिरे पुग्छ । २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म खपत गरेमा ५० रुपैया सेवा शुल्क र प्रति युनिट ७ रुपैया महसुल तिर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै ३१ देखि ५० युनिटसम्म सेवा शुल्क ७५ रुपैया र प्रति युनिट ८ रुपैया ५० पैसा तिर्नु पर्नेछ । ५१ देखि १५० युनिटसम्म सेवा शुल्क १०० रुपैया र प्रति युनिट १० रुपैया तिर्नु पर्नेछ । १५१ देखि २५० युनिटसम्म सेवा शुल्क १२५ रुपैया र प्रति युनिट ११ रुपैया तिर्नु पर्नेछ । २५१ देखि ४०० युनिटसम्म सेवा शुल्क १५० रुपैया र प्रति युनिट १२ रुपैया तिरे पुग्छ ।

त्यस्तै ४०० युनिटभन्दा माथि सेवा शुल्क १७५ रुपैया र प्रतियुनिट १३ रुपैया तिर्नु पर्नेछ । १५ एम्पिएर मिटर राख्ने ग्राहकलाई ५० रुपैया सेवा शुल्क र २० युनिटसम्म ४ रुपैया प्रति युनिट महसुल लाग्नेछ ।

३० एम्पिएरको मिटर राख्ने ग्राहकले सेवा शुल्क ७५ रुपैया र २० युनिटसम्म प्रति युनिट ५ रुपैया तिर्नु पर्नेछ । ६० एम्पिएरको मिटर राख्ने ग्राहकले १२५ रुपैया सेवा शुल्क र २० युनिटसम्म प्रति युनिट ६ रुपैया तिर्नु पर्नेछ । यस महसुल वृद्धिले नेपला विद्युत प्राधिकरणको वर्षमा ५ अर्ब रुपैया उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *